กลุ่ม บจ. ชโย กรุ๊ป บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจติดตามหนี้ ซื้อหนี้และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Chayo Asset Management Co.,Ltd.

บริการของเรา

AMC Chayo Asset Management

จัดตั้งเป็น AMC วันที่ 21 มีนาคม 2557  
ดำเนินกิจการซื้อหนี้ที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน มาบริหาร
ดำเนินธุรกิจรับจ้างบริหารหนี้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันให้สถาบันการเงิน


  
                        

Collection Bank & Non Banks

​ให้บริการเร่งรัดหนี้และงานคดี จากกลุ่มสถาบันการเงิน และ โทรคมนาคม 

Call Center

ให้บริการระบบข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ผ่านทางระบบโทรศัพท์เพื่อแจ้งข้อมูล
ต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ