สมัครงาน

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่ Call Center

  เจ้าหน้าที่ Call Center

  วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
  คุณสมบัติ : เพศ หญิง อายุ 18-30 ปี , มีทักษะการเจรจา
  รายละเอียดงาน : 

  - ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูลข่าวสาร และรายละเอียดต่างๆแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์
  - บริหารตอบข้อซักถามและให้แนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า

  ลักษณะงาน : งานประจำ
  เงินเดือน :  ตามตกลง+ค่าคอมมิชชั่น
   
 • เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน(Collector)

  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน(Collector)

  วุฒิการศึกษา : ปวช,ปวส,อนุปริญญา
  คุณสมบัติ : เพศ ชาย หญิง อายุ 18-35 ปี , มีทักษะการเจรจา, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ 
  รายละเอียดงาน : เจรจา,ติดตาม,ทวงถามทางโทรศัพท์
  ลักษณะงาน : งานประจำ
  เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าคอมมิชชั่น
   
 • เจ้าหน้าที่เทเล

  เจ้าหน้าที่เทเล
  วุฒิการศึกษา : ปวช,ปวส,อนุปริญญา
  คุณสมบัติ : เพศ ชาย หญิง อายุ 18-35 ปี , มีทักษะการเจรจา, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ 
  รายละเอียดงาน : เจรจา,ติดตาม,ทวงถามทางโทรศัพท์
  ลักษณะงาน : งานประจำ
  เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าคอมมิชชั่น
 • ผู้จัดการคอลเซ็นเตอร์

  ผู้จัดการคอลเซ็นเตอร์
  รายละเอียดงาน
   

  - บริหารจัดการและควบคุมดูแลระบบคอลเซ็นเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  - กำหนดนโยบายและทิศทางในการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของบริษัท

  - ควบคุมและดูแลเจ้าหน้าที่ฝ่ายคอลเซ็นเตอร์ให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนของบริษัท

  - ดูแลและตรวจสอบการให้บริการของลูกค้าทั้งinbound และ outbound

  - กำหนดKPIของลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายทั้งลูกค้าและบริษัท

  - หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง


   


  คุณสมบัติ

  - การศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สาขาที่เกี่ยวข้อง

  - เพศชาย / หญิง ไม่จำกัดอายุ

  - ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

  - มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาได้ดี

  - มีความเป็นผู้นำและการวางแผนงาน

  - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ระเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

  - เงินเดือน 30,000 – 50,000 บาท

 • Admin ธุระการ

  Admin ธุระการ
  วุฒิการศึกษา : ม.6,ปวช,ปวส,อนุปริญญา
  คุณสมบัติ : เพศ ชาย-หญิง อายุ 18-35 ปี  มีความละเอียดรอบคอบ,แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, เชี่ยวชาญโปรแกรม Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี 
  รายละเอียดงาน : ประสานงาน , ทำเอกสารธุระการ
  ลักษณะงาน : งานประจำ
  เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าคอมมิชชั่น

QR Code

ตำแหน่งที่รับสมัครงาน


 

กรอกใบสมัครงานออนไลน์

นาย นาง นางสาว อื่นๆ
ชาย หญิง
0%
...