กลุ่ม บจ. ชโย กรุ๊ป บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจติดตามหนี้ ซื้อหนี้และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Chayo Asset Management Co.,Ltd.

สมัครงาน

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน(Collector)

  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน(Collector)

  วุฒิการศึกษา : ปวช,ปวส,อนุปริญญา
  คุณสมบัติ : เพศ ชาย หญิง อายุ 18-35 ปี , มีทักษะการเจรจา, แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้, สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ 
  รายละเอียดงาน : เจรจา,ติดตาม,ทวงถามทางโทรศัพท์
  ลักษณะงาน : งานประจำ
  เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าคอมมิชชั่น
   

QR Code

ตำแหน่งที่รับสมัครงาน


 

กรอกใบสมัครงานออนไลน์

นาย นาง นางสาว อื่นๆ
ชาย หญิง
0%
...