กลุ่ม บจ. ชโย กรุ๊ป บริษัท บริหารสินทรัพย์ ชโย กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจติดตามหนี้ ซื้อหนี้และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Chayo Asset Management Co.,Ltd.

ลูกค้าของเรา

กลุ่มลูกค้างานบริษัท

ธนาคารธนชาต
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารออมสิน
SME BANK
ธนาคารกสิกรไทย
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)
AIS
dtac